Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

icelandinthesun
20:09
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viakillyourhero killyourhero

January 15 2015

icelandinthesun
20:26
via What to do what to do - Scandinavia and the World

So this happened in Sweden. The guards forgot to lock a group of prisoners in their cells for the night, and they decided to spend the time baking chocolate cake and watch TV.
Reposted fromwaka waka viacorpuscallosum corpuscallosum
icelandinthesun
20:25
6968 6ef7
Reposted fromadamkrk adamkrk viakillyourhero killyourhero

January 12 2015

icelandinthesun
19:44
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial viacynamon cynamon
19:36
5199 d1ca

thelightofnight:

nicoffeine:

OH MY GOSH

I have two hands and three foods.

January 07 2015

icelandinthesun
20:20
icelandinthesun
20:19
Jak całować - poradnik z 1942 r.
icelandinthesun
16:10

January 06 2015

icelandinthesun
17:41
Ludzie, którym dokucza samotność, mają przeważnie bardzo złe mniemanie o sobie. Mają się za nieudaczników. Obwiniają się za swoją samotność i izolację. Wyznając przekonanie typu: "ze mną jest coś nie w porządku" albo "Nigdy nie będę miał partnera czy przyjaciół" - faktycznie trudno o zadowolenie z siebie. Takie nastawienie musi prowadzić do samotności i depresji, do tego, że współczujesz sobie i cierpisz na kompleks niższości, że izolujesz się i czujesz strach przed brakiem akceptacji, ze sam odsuwasz się od innych, by wykluczyć ryzyko odepchnięcia. Nawet jeśli inni naprawdę cię lubią, ty i tak będziesz przekonany, że cię nie akceptują i unikają. Może też być i tak, że gdy znajdziesz już partnera lub przyjaciela, będziesz się godził na wszystko swoim kosztem, aby tylko nie zostać znowu sam
— Doris Wolf
Reposted fromOneofthose Oneofthose viakillyourhero killyourhero
icelandinthesun
17:40
8210 f65f 500
Reposted fromcharlottea charlottea viakillyourhero killyourhero
icelandinthesun
17:40
7932 cdc7 500
Reposted fromsoeasy soeasy viakillyourhero killyourhero
icelandinthesun
17:39
5822 8fe7 500
Reposted fromlambadada lambadada viakillyourhero killyourhero
icelandinthesun
17:39
Lać mi się chce
Reposted fromula ula viakillyourhero killyourhero
icelandinthesun
14:07
8051 6018
Reposted fromfub fub viagniewosadka gniewosadka
14:07
1997 30c6 500

Children at the Louvre, 1953.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagniewosadka gniewosadka
14:05
3863 9c1b 500

piledrive-waltz:

mojosodope178:

wynn1ng:

skindeeptales:

On her 90th birthday grandma Heather Brooks got her first tattoo. She chose a Cancer Research pink ribbon to signify her victory after a five year battle with cancer.

via Things & Ink

This gives me all the feels.

But what are you gonna think in 30 years when you’re 120?

that comment made my day

Reposted fromSphallolaila Sphallolaila viagniewosadka gniewosadka
icelandinthesun
14:02

digg:

This makes ice skating a much more terrifying experience. Watch the full video here.

Reposted fromhairinmy hairinmy viagniewosadka gniewosadka
14:00
6612 dde8 500

borlax:

now this is what Im talkin about 

Reposted frombaboooshka baboooshka viagniewosadka gniewosadka
13:17
0939 f512
Reposted frombaronzeppeli baronzeppeli viagniewosadka gniewosadka
icelandinthesun
13:17
8960 04f2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl